Cw Tower

อาคารสำนักงานภายใต้การออกแบบที่สะท้อนถึงปรัชญาของ ความอุดมสมบูรณ์ ความมั่งคั่ง และความยั่งยืนภาย
ใต้แนวคิดของการออกแบบที่ละเอียดอ่อน เพื่อแสดงให้เห็นถึงความเจริญเติบโต ความงอกงามและความอบอุ่น
แบบธรรมชาติ ทั้งภายในและภายนอก โดยผ่านสัญลักษณ์ แห่งความศรัทธาและความสวยงาม

อาคารสำนักงานภายใต้การออกแบบที่สะท้อนถึงปรัชญาของ ความอุดมสมบูรณ์ ความมั่งคั่ง และความยั่งยืนภาย ใต้แนวคิดของการออกแบบที่ละเอียดอ่อน เพื่อแสดงให้เห็นถึงความเจริญเติบโต ความงอกงามและความอบอุ่น แบบธรรมชาติ ทั้งภายในและภายนอก โดยผ่านสัญลักษณ์ แห่งความศรัทธาและความสวยงาม

ประเภทห้อง

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit

Office Standard

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit

Office Fully Furnished

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit

บริการ

C asean

ข่าวสารและกิจกรรม

ภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์กว้างไกล คุณสมบัติอะไรที่จำเป็นต่อการดูแลองค์กร

ตั้งแต่สถาบันสังคมที่เล็กสุดอย่างครอบครัว หรือไปจนถึงระดับองค์กรใหญ่ย่อมต้องการผู้นำที่มีภาวะผู้นำ (Leadership) ซึ่งคือทักษะสำคัญในการที่จะพาองค์กรไปสู่ความสำเร็จได้

รัชดา ย่านธุรกิจที่ไม่เคยหลับไหล และตอบโจทย์ได้ทุกไลฟ์สไตล์

ย่านรัชดา เป็นย่านที่ครึกครื้นตลอดทั้งวัน เพราะเต็มไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกสบายแบบครบวงจร และตอบโจทย์การใช้ชีวิตของหลายๆ...

Lean canvas โมเดลธุรกิจแผนการตลาดฉบับย่อ ของผู้บริหาร Startup

Lean Canvas เหมือนการเขียนแผนการตลาดฉบับย่อ ช่วยผู้บริหาร...

ภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์กว้างไกล คุณสมบัติอะไรที่จำเป็นต่อการดูแลองค์กร

ตั้งแต่สถาบันสังคมที่เล็กสุดอย่างครอบครัว หรือไปจนถึงระดับองค์กรใหญ่ย่อมต้องการผู้นำที่มีภาวะผู้นำ (Leadership)...

รัชดา ย่านธุรกิจที่ไม่เคยหลับไหล และตอบโจทย์ได้ทุกไลฟ์สไตล์

ย่านรัชดา เป็นย่านที่ครึกครื้นตลอดทั้งวัน เพราะเต็มไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกสบายแบบครบวงจร...

Lean canvas โมเดลธุรกิจแผนการตลาดฉบับย่อ ของผู้บริหาร Startup

Lean Canvas เหมือนการเขียนแผนการตลาดฉบับย่อ...

ติดต่อเรา

Infographic Maps
Google Maps
  • 90 ถ. รัชดาภิเษก แขวง ห้วยขวาง
    เขต ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
  • 90 ถ. รัชดาภิเษก แขวง ห้วยขวาง
    เขต ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310