Cw Tower

อาคารสำนักงานภายใต้การออกแบบที่สะท้อนถึงปรัชญาของ ความอุดมสมบูรณ์ ความมั่งคั่ง และความยั่งยืนภาย
ใต้แนวคิดของการออกแบบที่ละเอียดอ่อน เพื่อแสดงให้เห็นถึงความเจริญเติบโต ความงอกงามและความอบอุ่น
แบบธรรมชาติ ทั้งภายในและภายนอก โดยผ่านสัญลักษณ์ แห่งความศรัทธาและความสวยงาม

อาคารสำนักงานภายใต้การออกแบบที่สะท้อนถึงปรัชญาของ ความอุดมสมบูรณ์ ความมั่งคั่ง และความยั่งยืนภาย ใต้แนวคิดของการออกแบบที่ละเอียดอ่อน เพื่อแสดงให้เห็นถึงความเจริญเติบโต ความงอกงามและความอบอุ่น แบบธรรมชาติ ทั้งภายในและภายนอก โดยผ่านสัญลักษณ์ แห่งความศรัทธาและความสวยงาม

ประเภทห้อง

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit

Office Standard

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit

Office Fully Furnished

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit

บริการ

C asean

ข่าวสารและกิจกรรม

วิธีเขียนเมลสมัครงานให้ได้งาน เด็กจบใหม่หรือคนย้ายงานก็ใช้ได้หมด!

วิธีเขียนเมลสมัครงานมีหลายแนวทาง ซึ่งวิธีส่ง Email สมัครงานถือเป็นการแนะนำตัวเองต่อบริษัทที่เราสนใจ...

กองทุนสํารองเลี้ยงชีพคืออะไร พร้อมวิธีการลงทุน ฉบับมนุษย์เงินเดือน

หากเป็นคนเก็บเงินไม่อยู่ แต่อยากมีเงินก้อนไว้ใช้ยามจำเป็น ลองใช้กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ตอนออกจากงานจะได้มีเงินสำรองไว้ใช้...

LinkedIn คืออะไร? เครือข่ายงานขนาดใหญ่ที่คนยุคใหม่ต้องไม่พลาด!

LinkedIn คืออะไร? ทำไมเหล่ามนุษย์ออฟฟิศยุคใหม่ต้องรู้จัก พร้อมวิธีสร้าง...

วิธีเขียนเมลสมัครงานให้ได้งาน เด็กจบใหม่หรือคนย้ายงานก็ใช้ได้หมด!

วิธีเขียนเมลสมัครงานมีหลายแนวทาง ซึ่งวิธีส่ง Email...

กองทุนสํารองเลี้ยงชีพคืออะไร พร้อมวิธีการลงทุน ฉบับมนุษย์เงินเดือน

หากเป็นคนเก็บเงินไม่อยู่ แต่อยากมีเงินก้อนไว้ใช้ยามจำเป็น ลองใช้กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ...

LinkedIn คืออะไร? เครือข่ายงานขนาดใหญ่ที่คนยุคใหม่ต้องไม่พลาด!

LinkedIn คืออะไร? ทำไมเหล่ามนุษย์ออฟฟิศยุคใหม่ต้องรู้จัก...

ติดต่อเรา

Infographic Maps
Google Maps
  • 90 ถ. รัชดาภิเษก แขวง ห้วยขวาง
    เขต ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
  • 90 ถ. รัชดาภิเษก แขวง ห้วยขวาง
    เขต ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310