CW Garden Market

CW Garden Market

งานต้นไม้ของชาวออฟฟิศสายกรีน ยกขบวนต้นไม้นานาพันธุ์ ต้นไม้มงคล ต้นไม้ฟอกอากาศ พร้อมมาถ่ายภาพกับแก๊งเพื่อน ที่จุดถ่ายภาพเช็คอิน