CW TOWER จัดกิจกรรม “CARE THE WHALE” ครบรอบ 1 ปี

CW TOWER จัดกิจกรรม “”CARE THE WHALE”” ครบรอบ 1 ปี และภายในงานได้มีการเปิดตัววาฬสัญลักษณ์ประจำโครงการ “CARE THE WHALE” โดยมีตลาดหลักทรัพย์เจ้าของโครงการเข้าร่วมงานเปิดตัวครั้งนี้ด้วย
.
และในครั้งนี้ CW TOWER ได้ร่วมมือกับองค์กรขนาดใหญ่อย่าง บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน), บริษัท โออิชิกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) ร่วมรณรงค์เป็นอีกหนึ่งกระบอกเสียงสำคัญให้ทุกคนในองค์กรลดใช้พลาสติก เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่จะเกิดขึ้นในระยะยาวอีกด้วย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

11 พฤษภาคม 2565
11 พฤษภาคม 2565
05 พฤษภาคม 2565
29 เมษายน 2565
29 เมษายน 2565
29 เมษายน 2565