Upcycling Station (สถานีรักษ์โลก)

บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน) โดย นายณฤพล พงษ์พานิช ผู้จัดการฝ่ายการตลาดและสื่อสารองค์กร ทำการส่งมอบ Upcycling Station (สถานีรักษ์โลก) จากโครงการ “คริสตัล ขอ ขวด X เก็บกลับ-รีไซเคิล”ให้กับ อาคาร ซีดับเบิ้ลยู ทาวเวอร์ โดยมี นายนักรบ กุลพนิชย์ ผู้จัดการทั่วไป เป็นผู้รับมอบ ณ อาคาร ซีดับเบิ้ลยู ทาวเวอร์

ทั้งนี้ อาคาร ซีดับเบิ้ลยู ทาวเวอร์ ขอเชิญชวนทุกท่าน นำขวดพลาสติก PET หรือขวดพลาสติกใสที่ใช้แล้วมาแยกชิ้นส่วน เพื่อช่วยเพิ่มมูลค่าให้สิ่งของและช่วยรักษ์โลก โดยมีขั้นตอนง่ายๆ ได้แก่ แยกชิ้นส่วนฝาและฉลากออกจากขวด PET จากนั้นนำฝาและฉลากพร้อมขวด PET ใส่ลงในช่องที่กำหนดไว้ นำมาส่งได้ที่จุดสถานีรักษ์โลก บริเวณชั้น B1 อาคาร ซีดับเบิ้ลยู ทาวเวอร์ ตั้งแต่วันนี้ถึง 31 ธันวาคม 2565 โดยโครงการฯ จะดำเนินการรวบรวมขวดพลาสติกใสใช้แล้ว ไปล้างทำความสะอาด และเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลต่อไป

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

22 กันยายน 2566
22 กันยายน 2566
07 สิงหาคม 2566
07 สิงหาคม 2566
07 สิงหาคม 2566
10 กรกฎาคม 2566

เรายินดีอย่างยิ่งที่ได้แบ่งปันข้อมูลดี ๆ ให้กับคุณ

หากคุณต้องการ เช่าออฟฟิศ สามารถติดต่อเราได้เลย