Cw Tower

อาคารสำนักงานภายใต้การออกแบบที่สะท้อนถึงปรัชญาของ ความอุดมสมบูรณ์ ความมั่งคั่ง และความยั่งยืนภาย
ใต้แนวคิดของการออกแบบที่ละเอียดอ่อน เพื่อแสดงให้เห็นถึงความเจริญเติบโต ความงอกงามและความอบอุ่น
แบบธรรมชาติ ทั้งภายในและภายนอก โดยผ่านสัญลักษณ์ แห่งความศรัทธาและความสวยงาม

อาคารสำนักงานภายใต้การออกแบบที่สะท้อนถึงปรัชญาของ ความอุดมสมบูรณ์ ความมั่งคั่ง และความยั่งยืนภาย ใต้แนวคิดของการออกแบบที่ละเอียดอ่อน เพื่อแสดงให้เห็นถึงความเจริญเติบโต ความงอกงามและความอบอุ่น แบบธรรมชาติ ทั้งภายในและภายนอก โดยผ่านสัญลักษณ์ แห่งความศรัทธาและความสวยงาม

ภาพรวม

ประเภทห้อง

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit

Office Standard

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit

Office Fully Furnished

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit

บริการ

C asean

ข่าวสารและกิจกรรม

มาส่องไอเดียมุมกาแฟในออฟฟิศ ต้องจัดแบบไหนถึงได้ใจพนักงาน

สารบัญ สภาพแวดล้อมที่ดีจะช่วยส่งผลให้การทำงานเป็นไปอย่า...

วิธียื่นภาษีออนไลน์ และ เทคนิคลดหย่อน ที่เด็กจบใหม่ต้องรู้

หลังจากที่จบการศึกษา เส้นทางชีวิตของหลายคนคงเข้าสู่วงจร...

อาคาร ซีดับเบิ้ลยู ทาวเวอร์ ส่งมอบอุปกรณ์กีฬา อุปกรณ์การเรียน และเงินสนับสนุนสมทบ จากกิจกรรม CW Tower The Charity Cup 2022

อาคาร ซีดับเบิ้ลยู ทาวเวอร์ ส่งมอบอุปกรณ์กีฬา...

มาส่องไอเดียมุมกาแฟในออฟฟิศ ต้องจัดแบบไหนถึงได้ใจพนักงาน

สารบัญ สภาพแวดล้อมที่ดีจะช่วยส่งผลให้การทำงานเป็นไปอย่า...

วิธียื่นภาษีออนไลน์ และ เทคนิคลดหย่อน ที่เด็กจบใหม่ต้องรู้

หลังจากที่จบการศึกษา เส้นทางชีวิตของหลายคนคงเข้าสู่วงจร...

อาคาร ซีดับเบิ้ลยู ทาวเวอร์ ส่งมอบอุปกรณ์กีฬา อุปกรณ์การเรียน และเงินสนับสนุนสมทบ จากกิจกรรม CW Tower The Charity Cup 2022

อาคาร ซีดับเบิ้ลยู ทาวเวอร์...

ติดต่อเรา

Infographic Maps
Google Maps
  • 90 ถ. รัชดาภิเษก แขวง ห้วยขวาง
    เขต ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
  • 90 ถ. รัชดาภิเษก แขวง ห้วยขวาง
    เขต ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310