Cw Tower

อาคารสำนักงานภายใต้การออกแบบที่สะท้อนถึงปรัชญาของ ความอุดมสมบูรณ์ ความมั่งคั่ง และความยั่งยืนภาย
ใต้แนวคิดของการออกแบบที่ละเอียดอ่อน เพื่อแสดงให้เห็นถึงความเจริญเติบโต ความงอกงามและความอบอุ่น
แบบธรรมชาติ ทั้งภายในและภายนอก โดยผ่านสัญลักษณ์ แห่งความศรัทธาและความสวยงาม

อาคารสำนักงานภายใต้การออกแบบที่สะท้อนถึงปรัชญาของ ความอุดมสมบูรณ์ ความมั่งคั่ง และความยั่งยืนภาย ใต้แนวคิดของการออกแบบที่ละเอียดอ่อน เพื่อแสดงให้เห็นถึงความเจริญเติบโต ความงอกงามและความอบอุ่น แบบธรรมชาติ ทั้งภายในและภายนอก โดยผ่านสัญลักษณ์ แห่งความศรัทธาและความสวยงาม

ภาพรวม

ประเภทห้อง

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit

Office Standard

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit

Office Fully Furnished

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit

บริการ

C asean

ข่าวสารและกิจกรรม

CW Tower The Charity Cup 2022

อาคารซีดับเบิ้ลยู ทาวเวอร์ จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาเพื่...

เช็กดวงชะตาประจำวันเกิด (ตุลาคม 2565)

วันจันทร์ ภาพรวมดวงชะตาในเดือนกันยายนที่ผ่านมาของคนที่เ...

7 เพลงที่ควรเปิดฟังเวลาทำงาน เพื่อกระตุ้นประสิทธิภาพในการทำงาน

สารบัญ วิธีที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานมีหลากหลายว...

CW Tower The Charity Cup 2022

อาคารซีดับเบิ้ลยู ทาวเวอร์ จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาเพื่...

เช็กดวงชะตาประจำวันเกิด (ตุลาคม 2565)

วันจันทร์ ภาพรวมดวงชะตาในเดือนกันยายนที่ผ่านมาของคนที่เ...

7 เพลงที่ควรเปิดฟังเวลาทำงาน เพื่อกระตุ้นประสิทธิภาพในการทำงาน

สารบัญ วิธีที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานมีหลากหลายว...

ติดต่อเรา

Infographic Maps
Google Maps
  • 90 ถ. รัชดาภิเษก แขวง ห้วยขวาง
    เขต ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
  • 90 ถ. รัชดาภิเษก แขวง ห้วยขวาง
    เขต ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310