Cw Tower

อาคารสำนักงานภายใต้การออกแบบที่สะท้อนถึงปรัชญาของ ความอุดมสมบูรณ์ ความมั่งคั่ง และความยั่งยืนภาย
ใต้แนวคิดของการออกแบบที่ละเอียดอ่อน เพื่อแสดงให้เห็นถึงความเจริญเติบโต ความงอกงามและความอบอุ่น
แบบธรรมชาติ ทั้งภายในและภายนอก โดยผ่านสัญลักษณ์ แห่งความศรัทธาและความสวยงาม

อาคารสำนักงานภายใต้การออกแบบที่สะท้อนถึงปรัชญาของ ความอุดมสมบูรณ์ ความมั่งคั่ง และความยั่งยืนภาย ใต้แนวคิดของการออกแบบที่ละเอียดอ่อน เพื่อแสดงให้เห็นถึงความเจริญเติบโต ความงอกงามและความอบอุ่น แบบธรรมชาติ ทั้งภายในและภายนอก โดยผ่านสัญลักษณ์ แห่งความศรัทธาและความสวยงาม

พื้นที่เช่า

ประเภทห้อง

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit

Office Standard

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit

Office Fully Furnished

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit

บริการ

C asean

ข่าวสารและกิจกรรม

รวมเคล็ดลับเพิ่มเงินออม ช่วยรวยเร็ว เอาใจมนุษย์สายเงินเดือน

เมื่อเราเข้าสู่วัยทำงานแล้วย่อมมีภาระค่าใช้จ่ายต่างๆ ตา...

12 วิธีเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้สูงขึ้น ตอบโจทย์การทำงานของคนยุคใหม่

การทำงานนั้นย่อมต้องเจออุปสรรคอยู่เสมอ ไม่ว่าจะเป็นอุปส...

สภาพแวดล้อมในการทำงานยุคใหม่แบบไหนถึงเรียกว่าดี ชีวิตมีความสุข

ไลฟ์สไตล์ในการทำงานยุคปัจจุบันที่คนส่วนใหญ่หันมาใช้ชีวิ...

รวมเคล็ดลับเพิ่มเงินออม ช่วยรวยเร็ว เอาใจมนุษย์สายเงินเดือน

เมื่อเราเข้าสู่วัยทำงานแล้วย่อมมีภาระค่าใช้จ่ายต่างๆ ตา...

12 วิธีเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้สูงขึ้น ตอบโจทย์การทำงานของคนยุคใหม่

การทำงานนั้นย่อมต้องเจออุปสรรคอยู่เสมอ ไม่ว่าจะเป็นอุปส...

สภาพแวดล้อมในการทำงานยุคใหม่แบบไหนถึงเรียกว่าดี ชีวิตมีความสุข

ไลฟ์สไตล์ในการทำงานยุคปัจจุบันที่คนส่วนใหญ่หันมาใช้ชีวิ...

ติดต่อเรา

Infographic Maps
Google Maps
  • 90 ถ. รัชดาภิเษก แขวง ห้วยขวาง
    เขต ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
  • 90 ถ. รัชดาภิเษก แขวง ห้วยขวาง
    เขต ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310