Outing บริษัทคืออะไร? กิจกรรมดีๆ ภายในองค์กรที่พนักงานอยากได้

Outing บริษัท เป็นอีกกิจกรรมดีๆ ภายในองค์กรที่พนักงานอยากได้ ซึ่งการจัดกิจกรรม Outingถือเป็นแนวทางในการตอบแทนพนักงานหลังจากทุ่มเททำงานกันมาอย่างเต็มที่ รวมถึง เป็นกิจกรรมที่พาพนักงานไปเปิดหูเปิดตา และได้ท่องเที่ยว เพื่อช่วยกระชับความสัมพันธ์ ละลายพฤติกรรมพนักงาน และสร้างความสัมพันธ์อันดีของพนักงานที่มีต่อองค์กรเรียกได้ว่าเป็นการซื้อใจพนักงานได้อย่างดี

โดยบทความนี้ ได้รวบรวมแนวทางการจัด Outing บริษัทเพื่อสร้างความประทับใจให้แก่ทุกคนที่เข้าร่วมกิจกรรมนี้ รวมถึง ข้อดีและข้อเสียของการจัด Outing อีกด้วย

Outing บริษัท ทำอะไรบ้าง

Outing บริษัท คืออะไร?

กิจกรรมดีๆ ในองค์กรอย่าง Outing บริษัท คือ กิจกรรมที่ทำร่วมกันประจำปีของบริษัทสำหรับพนักงาน เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างพนักงานภายในองค์กร หรือการท่องเที่ยวที่ช่วยให้พนักงานผ่อนคลาย เพื่อจะได้กลับมาทำงานได้อย่างเต็มที่ โดยส่วนมากกิจกรรม Outingที่จัดขึ้นมักเป็นการที่บริษัทพาพนักงานไปท่องเที่ยว ไปพักผ่อน รวมถึง มีกิจกรรมที่ช่วยกระชับความสัมพันธ์ของคนในองค์กรให้แน่นแฟ้นขึ้น ซึ่งมักเป็นกิจกรรมที่มุ่งเน้นละลายพฤติกรรม พนักงานให้กล้าพูดคุยกัน สร้างความสัมพันธ์อันดี และก่อให้เกิดความสนิทสนมกันระหว่างพนักงาน 

รวมถึง เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้น เพื่อผ่อนคลายความตึงเครียดที่เกิดขึ้นของพนักงาน และถือเป็นการตอบแทนความตั้งใจ การทุ่มเทแรงกายแรงใจให้กับงานในองค์กรอย่างเต็มที่ ซึ่งค่าใช้จ่ายทั้งหมดของกิจกรรม Outing ไม่ว่าจะเป็น ค่าสถานที่ท่องเที่ยว ค่าเดินทาง และค่าที่พัก ล้วนเป็นความรับผิดชอบของบริษัท เพราะถือเป็นส่วนหนึ่งในสวัสดิการดีๆ ที่พนักงานอยากได้

กิจกรรมใน Company Outing

จัด Outing อย่างไร? ให้ได้ใจพนักงาน

ในการจัดกิจกรรม Outing บริษัทให้ได้ใจพนักงาน สร้างรอยยิ้ม เสียงหัวเราะ ความสามัคคี และกระชับความสัมพันธ์ของพนักงานนั้นจำเป็นต้องมีการวางแผนเตรียมความพร้อมให้ดี เพื่อให้ครอบคลุมและตอบโจทย์ความต้องการพนักงานอย่างแท้จริง โดยมีแนวทางในการจัดกิจกรรม Outing ดังนี้

สอบถามความสมัครใจของพนักงาน

การจัดกิจกรรม Outing นั้นสิ่งที่สำคัญที่สุด คือ การสำรวจสอบถามความสมัครใจของพนักงานว่าสนใจเข้าร่วมกิจกรรม Outing ของบริษัทจำนวนกี่คน เมื่อรู้จำนวนคนแล้วก็จะสามารถวางแผนงบประมาณที่ใช้ หรือหาข้อมูลสถานที่ได้อย่างถูกต้อง เรียกได้ว่าเมื่อรู้จำนวนคนที่แน่นอนย่อมทำให้ทริป Outing บริษัทจัดได้ง่ายขึ้น

วางแผนงบประมาณ

เมื่อทราบจำนวนคนที่เข้าร่วมกิจกรรม Outingเรียบร้อยแล้ว ขั้นตอนต่อมา คือ การวางแผนงบประมาณรายจ่ายทั้งหมด โดยทริป Outing บริษัทต้องคำนวณให้ครอบคลุมทุกการใช้จ่าย เช่น ค่าเดินทาง ค่าอาหาร ค่าที่พัก และค่าอื่นๆ ที่จำเป็น 

รวมถึง จำเป็นต้องวางแผนงบประมาณด้วยความรอบคอบ และศึกษาหาข้อมูลต่างๆ ให้มากพอ เพื่อเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายว่าเหมาะสมหรือไม่ และเพื่อไม่ให้งบประมาณขาดหรือเกิน สำหรับบริษัทที่อยากให้กิจกรรม Outing ราบรื่น โดยไม่ต้องกังวลเรื่องค่าใช้จ่ายยิบย่อย สามารถซื้อทริปทัวร์ได้ เพราะเป็นบริการที่คิดค่าใช้จ่ายรายหัวแบบสุทธิมาให้เรียบร้อยแล้ว

หาข้อมูลสถานที่

การหาสถานที่ควรศึกษาข้อมูลว่าสถานที่นั้นสามารถทำกิจกรรมได้หลากหลายหรือไม่ สามารถส่งเสียงดังได้หรือเปล่า เพราะกิจกรรม Outingนอกจากจะพาพนักงานไปเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจแล้ว ยังมีกิจกรรมละลาย พฤติกรรมพนักงานให้ได้ทำร่วมกัน เช่น การทำกิจกรรมสันทนาการ ซึ่งอาจทำให้เสียงดังได้ อีกทั้งต้องคำนึงถึงสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ต่อผู้เข้าร่วมงานอีกด้วย

วางแผนวัน และเวลาให้เหมาะสม

การเลือกวันและเวลาให้เหมาะสมกับการจัด Outing บริษัท เพื่อความสะดวกแก่ทุกฝ่ายและจัดกิจกรรมให้ได้ประสิทธิภาพ หากใช้เวลาน้อยเกินไปก็อาจจะทำให้ทุกอย่างเร่งรีบ และทำกิจกรรมได้ไม่เต็มที่ แต่ถ้าใช้เวลามากเกินไปก็จะเกิดความเบื่อหน่ายมากกว่าความสนุกได้ 

เพราะฉะนั้น จะต้องวางแผนวันและเวลาที่ใช้ในการจัดกิจกรรมให้ดี เช่น หากจัดกิจกรรม Outing 1 วัน ก็ไม่ควรต้องเดินทางไกล เพราะอาจทำให้ผู้เข้าร่วมเหนื่อยล้า ก่อนเริ่มทำกิจกรรมได้ รวมไปถึง ควรศึกษาช่วงเวลาของสถานที่ในการจัดทริป Outing บริษัทให้เหมาะสม เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาและค่าใช้จ่ายที่บานปลายได้ เช่น การไปสถานที่ท่องเที่ยวในช่วง High Season อาจจะเจอกับนักท่องเที่ยวเยอะจนไม่สามารถจัดกิจกรรมได้ และที่พักราคาสูงขึ้น หรือการเลือกไปน้ำตกในช่วงฤดูฝนอาจเกิดเหตุการณ์น้ำป่าไหลหลากได้

จัดการการเดินทางของ Outing บริษัท

เลือกวิธีการเดินทางที่สะดวกสบาย

การเดินทางถือเป็นเรื่องสำคัญ ควรทำให้พนักงานเดินทางไปยังสถานที่จัดกิจกรรม Outing ได้อย่างสะดวกและราบรื่น เพราะถ้าการเดินทางไม่สะดวกสบาย ก็อาจทำให้พนักงานรู้สึกเหนื่อยล้าจากการเดินทาง ส่งผลให้ไม่อยากร่วมสนุกกับการทำกิจกรรมที่จัดขึ้น 

การเดินทางควรเลือกใช้บริการเช่ารถบัสปรับอากาศ ในกรณีที่จัดกิจกรรม Outing 1 วัน หรือจัดทริป Outing ในต่างจังหวัด เพราะสามารถรองรับผู้โดยสารเป็นหมู่คณะได้ มีพนักงานอำนวยความสะดวก โดยสามารถพิจารณาเลือกบริษัทเช่ารถบัสเปรียบเทียบหลายเจ้า โดยคำนึงถึงค่าใช้จ่าย ความน่าเชื่อถือ ความปลอดภัยและบริการ

เลือกที่พักที่สามารถรองรับคนจำนวนมาก

สถานที่พักควรตอบโจทย์ของการมา Outing บริษัท ในครั้งนี้ด้วย โดยควรเลือกที่พักที่สามารถรองรับคนจำนวนมากได้ เพื่อการพักผ่อนและพื้นที่กว้างขวาง รวมถึง มีความเหมาะกับการจัดกิจกรรมต่างๆ ตามแพลน เช่น กิจกรรมสันทนาการ หรือกิจกรรมละลายพฤติกรรมพนักงานระหว่างการมา Outing บริษัทด้วย 

ถ้าเลือกที่พักที่รองรับคนได้ไม่เพียงพอ อาจทำให้การพักผ่อนไม่มีประสิทธิภาพ และพนักงานหมดสนุก มีความตึงเครียด และไม่ประทับใจกับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้แทนได้

วางแผนกิจกรรมให้สามารถทำร่วมกันได้หลายคน

อีกสิ่งที่ควรคำนึงถึง คือ การวางแผนหรือออกแบบกิจกรรมให้สามารถทำร่วมกันได้หลายคน เพราะการจัด Outing บริษัทมีจุดประสงค์เพื่อกระชับความสัมพันธ์ของคนในองค์กร และละลายพฤติกรรมพนักงานให้เกิดการพูดคุยกันมากขึ้น อีกทั้งยังเป็นกิจกรรมที่เสริมสร้างความสามัคคี และความสามารถในการทำงานเป็นทีมมากขึ้น ซึ่งเป็นผลดีต่อพนักงานและต่อตัวองค์กรเอง 

โดยกิจกรรมเหล่านี้ถือเป็นกิจกรรมที่มุ่งเน้นการสร้างความสนุกสนาน และผ่อนคลายความเครียด ซึ่งในการวางแผนจัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับพนักงาน สามารถทำได้โดยการเก็บข้อมูลว่าพนักงานนั้นเป็นคนแบบไหน หรือชอบทำกิจกรรมอะไร และนำข้อมูลเหล่านี้มาปรับและจัดขึ้นตามลำดับให้มีความสมดุลและเหมาะสม

นายจ้างได้อะไรจากการจัด Outing บริษัท

การจัด Outing บริษัทไม่ใช่เพื่อพนักงานอย่างเดียวเสมอไป นายจ้างและองค์กรก็ได้ประโยชน์ด้วยเช่นกัน โดยประโยชน์ของการจัดกิจกรรม Outing  มีดังนี้ 

  • สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กร เพราะการจัด Outing บริษัท เป็นกิจกรรมดีๆ ที่ใช้เงินเป็นจำนวนมาก การที่บริษัทกล้าลงทุน หรือยอมเสียค่าใช้จ่าย จะแสดงว่าเป็นบริษัทที่มีกำไรจากผลประกอบการดี จึงกล้าคืนกำไรให้กับพนักงาน
  • ลดอัตราการลาออกของพนักงาน เพราะการจัดกิจกรรม Outing แสดงให้เห็นว่าบริษัทเห็นคุณค่าของพนักงาน ถือเป็นแรงจูงใจในการทำงาน และเป็นการรักษาพนักงานเพื่อลดการลาออก 
  • ลดความขัดแย้งของคนภายในองค์กร เพราะกิจกรรม Outing ที่จัดสามารถสร้างความสนิทสนม และช่วยกระชับความสัมพันธ์ รวมไปถึง ละลายพฤติกรรมพนักงานให้ได้รู้จักกันมากขึ้น เพราะถึงแม้จะทำงานที่เดียวกัน แต่หลายคนอาจไม่เคยคุยกัน 
Company Outing สำคัญอย่างไร

ข้อดี-ข้อเสียของการจัด Outing บริษัท

การจัด Outing บริษัทย่อมมีทั้งข้อดีและข้อเสีย หลังจากที่รู้ถึงผลประโยชน์ที่ทางองค์กรจะได้รับหลังจากการจัดกิจกรรม Outing ในครั้งนี้ไปแล้ว ในส่วนนี้จะพาคุณไปรู้จักกับข้อดีและข้อเสียของกิจกรรม Outing 

ข้อดี

ข้อดีของการจัดกิจกรรม Outing บริษัท ได้แก่ 

  • ลดความเครียดของพนักงาน เพราะเป็นกิจกรรมที่ให้พนักงานได้พักผ่อนจากการทุ่มเทในการทำงานให้กับองค์กร
  • พัฒนาศักยภาพในการทำงาน เพราะจุดมุ่งหมายของกิจกรรม Outingนั้นทำเพื่อลดความเครียดของพนักงาน สร้างความสุขสนุกสนาน รวมไปถึงมีกิจกรรมที่ช่วยสร้างความสามัคคีและเสริมความรู้ทำให้เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้กับพนักงานได้ด้วย
  • เพิ่มความเข้าใจในตำแหน่งงานและวัฒนธรรมองค์กร เนื่องจากภายในกิจกรรม Outing สามารถสอดแทรกความรู้ในตำแหน่งงาน และวัฒนธรรมองค์กร ซึ่งจะช่วยให้พนักงานมองเห็นความสำคัญของตำแหน่งตัวเอง และช่วยเพิ่มทักษะในการทำงานของพนักงานให้เพิ่มมากขึ้นได้

ข้อเสีย

ข้อเสียของการจัดกิจกรรม Outing บริษัท ได้แก่

  • ใช้งบประมาณมาก ในการจัดกิจกรรม Outing นั้นมีค่าใช้จ่ายที่มาก ทั้งการจองที่พัก หารถเพื่อการเดินทาง ค่าอาหาร และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ตามมา ซึ่งค่าใช้จ่ายต่างๆ จะมีการเปลี่ยนแปลงตามจำนวนของผู้ที่เข้าร่วม
  • เสียเวลาในการทำงานและเสียโอกาสทางธุรกิจ เนื่องจากกิจกรรม Outing จำเป็นต้องหยุดงานพร้อมกันทั้งบริษัท
  • สามารถสร้างประสบการณ์ที่ไม่ดีต่อพนักงานได้ หากบริหารจัดการเวลาหรือกิจกรรมไม่ดี อาจสร้างความเบื่อหน่าย ความไม่พอใจ หรือประสบการณ์ที่ไม่ดีแก่ผู้เข้าร่วมงานได้

กิจกรรม Outing บริษัท ถือเป็นอีกสวัสดิการที่พนักงานในยุคปัจจุบันนั้นอยากได้ เพราะว่าสามารถบ่งบอกได้ว่าบริษัทให้ความสำคัญกับพนักงาน และแสดงถึงความมั่นคงของบริษัทในแง่ของการมีผลประกอบการที่ดี จนสามารถจัดกิจกรรมเพื่อตอบแทนพนักงานได้ ทำให้หลายคนอยากเข้าไปร่วมงานด้วย และทำให้นายจ้างได้พนักงานที่มีคุณภาพมากขึ้นด้วย ดังนั้น หากนายจ้างอยากจะจัดกิจกรรมดีๆ ภายในองค์กร การ Outing บริษัท ก็ถือว่าเป็นอีกตัวเลือกที่ดีเลยทีเดียว

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

05 กรกฎาคม 2567
05 กรกฎาคม 2567
05 กรกฎาคม 2567
05 กรกฎาคม 2567
05 กรกฎาคม 2567
05 กรกฎาคม 2567

เรายินดีอย่างยิ่งที่ได้แบ่งปันข้อมูลดี ๆ ให้กับคุณ

หากคุณต้องการ เช่าออฟฟิศ สามารถติดต่อเราได้เลย