รวมเคล็ดลับเพิ่มเงินออม ช่วยรวยเร็ว เอาใจมนุษย์สายเงินเดือน

วิธีออมเงิน

เมื่อเราเข้าสู่วัยทำงานแล้วย่อมมีภาระค่าใช้จ่ายต่างๆ ตามมา ไม่ว่าจะเป็นค่าอาหาร ค่าที่พัก ตลอดจนค่าเดินทางเพื่อไปทำงานที่ออฟฟิศ และเมื่อนำค่าใช้จ่ายต่างๆ มารวมกันย่อมเป็นเงินจำนวนมาก ซึ่งส่งผลให้เมื่อเวลาเงินเดือนออกแล้ว อาจทำให้คุณต้องเสียเงินส่วนใหญ่ไปกับสิ่งเหล่านี้ได้ แต่ด้วยวิธีออมเงินฉบับมนุษย์เงินเดือนที่ได้รวบรวมมาในบทความนี้ จะทำให้คุณได้รู้จักการวางแผนออมเงินให้ดีขึ้น รู้จักใช้จ่ายและเก็บออม ช่วยให้คุณมีเงินเก็บมากขึ้น และสามารถสำรองค่าใช้จ่ายในยามจำเป็นได้อีกด้วย

รวมเคล็ดวิธีออมเงินง่ายๆ ตามไลฟ์สไตล์มนุษย์เงินเดือน

ช่วงชีวิตของวัยทำงาน เงินเดือนถือว่าเป็นตัวแปรสำคัญที่ทำให้สามารถใช้จ่ายต่างๆ ได้อย่างหมดกังวล ไม่ว่าจะเป็นการใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน ตลอดจนการนำเงินเพื่อนำไปต่อยอด เช่น การลงทุน การมองหาแหล่งออมเงินที่ให้ผลตอบแทนดี และอื่นๆ รวมไปถึงคนที่ต้องการซื้อสิ่งของต่างๆ ซึ่งวิธีออมเงินของมนุษย์เงินเดือนแบบง่ายๆ นั้น จะช่วยจัดระเบียบชีวิตของคุณได้ดีขึ้น ซึ่งสามารถคำนวณค่าใช้จ่ายรายเดือนต่างๆ ผ่านการจดบันทึกรายรับราบจ่าย เพื่อจัดลำดับความสำคัญของสิ่งของที่ต้องใช้จ่ายได้ และยังช่วยให้คุณกลายเป็นคนที่มีมีนิสัยรักการออมและมีเป้าหมายชัดเจนขึ้นอีกด้วย

คำนวณค่าใช้จ่ายรายเดือน

• คำนวณค่าใช้จ่ายรายเดือน

บ่อยครั้งที่คุณอาจรู้สึกว่า ในทุกๆ เดือนก็ไม่ได้มีค่าใช้จ่ายอะไรมากมาย ที่นอกเหนือจากค่าใช้จ่ายในการดำเนินชีวิตประจำวัน แต่ทำไมถึงไม่สามารถออมเงินได้เยอะสักที ซึ่งสาเหตุหลักสำคัญ คือ ไม่ได้วางแผนการเงิน เพราะในแต่ละเดือนนั้นประกอบไปด้วยรายจ่ายประจำเดือน หรือค่าใช้จ่ายที่จำเป็นต้องใช้ทุกเดือน ได้แก่ ค่าอาหาร ค่าที่พัก และค่าเดินทาง รวมถึงรายจ่ายผันแปรที่อาจเกิดขึ้น เช่น ค่างานเลี้ยง ค่าเสื้อผ้าหรือข้าวของเครื่องใช้ ดังนั้น การคำนวณค่าใช้จ่ายเงินเดือน จึงเป็นสิ่งสำคัญในการการออมเงินสำหรับมนุษย์เงินเดือน เพราะเป็นอีกวิธีที่จะช่วยให้คุณสามารถจัดระเบียบค่าใช้จ่ายและการออมเงินได้เป็นอย่างดี ส่งผลให้การออมเงินมีประสิทธิภาพมากขึ้น

จดบันทึกรายรับรายจ่ายอยู่เสมอ

• จดบันทึกรายรับร่ายจ่ายอยู่เสมอ

วิธีออมเงินฉบับมนุษย์เงินเดือนที่จะช่วยให้คุณสามารถคำนวณค่าใช้จ่ายรายเดือนได้ดีที่สุด คือ การจดบันทึกรายรับรายจ่ายอยู่เสมอ เพราะการจดบันทึกจะช่วยให้รู้ว่าในแต่ละเดือนจะต้องมีค่าใช้จ่ายอะไรบ้างและค่าใช้จ่ายส่วนไหนมากที่สุด ทำให้คุณสามารถวางแผนการจ่ายและการออมได้ดีขึ้น แถมยังสามารถตัดสิ่งที่ไม่จำเป็นต่อการใช้จ่ายออกไป ส่งผลให้มีเงินออมเพิ่มขึ้นอีกด้วย

• มองหาแหล่งออมเงินให้ผลตอบแทนดี

เมื่อคุณสามารถเก็บเงินออมได้พอสมควรแล้วและกำลังมองหาวิธีการเพิ่มเงิน เพราะการมองหาแหล่งออมเงินให้ผลตอบแทนดีเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยที่จะทำให้เงินของคุณเพิ่มมากขึ้นได้ เช่น การฝากเงินออมกับทางธนาคารในรูปแบบบัญชีออมทรัพย์ ซึ่งจะให้ผลตอบแทนที่สูงกว่าการฝากเงินในรูปแบบอื่นๆ รวมถึงมีความเสี่ยงต่ำ จึงเหมาะกับวิธีการออมเงินสำหรับมนุษย์เงินเดือนที่ต้องการผลตอบแทนสูงหรืออยากเริ่มต้นหาแหล่งออมเงินดีๆ ให้กับตัวเอง

• สร้างนิสัยรักการออม

การสร้างนิสัยรักการออมตั้งแต่เด็ก ไม่ว่าจะเป็นการออมเงินในกระปุก การตั้งเป้าหมายของการออม หรือการวางแผนการออมเพื่ออนาคต เมื่อเติบโตขึ้นจะทำให้คุณกลายเป็นคนที่มีวินัยในเรื่องของการเงิน รู้จักอดออมและให้ความสำคัญกับรายรับรายจ่ายมากขึ้น รวมไปถึงการบริหารการเงินอย่างเป็นระบบ ส่งผลให้คุณสามารถวางแผนในการออมและใช้จ่ายได้อย่างมีแบบแผนและมีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งจะช่วยให้มีเงินเก็บเพิ่มขึ้นเพื่อบรรลุเป้าหมายตามที่ตั้งไว้

• จัดลำดับความสำคัญของสิ่งของที่ต้องใช้จ่าย

ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในชีวิตประจำวัน ที่บางวันก็มีค่าใช้จ่ายมากและบางวันก็มีค่าใช้จ่ายน้อย แต่เมื่อนำมารวมกันหลายๆ อย่าง อาจทำให้คุณสับสนและไม่รู้ว่าจะจัดการกับสิ่งไหนก่อนดี ดังนั้น การจัดลำดับความสำคัญของสิ่งของที่ใช้จ่ายจะช่วยให้คุณรู้ว่าสิ่งไหนจำเป็นและไม่เป็น สามารถเรียงลำดับความสำคัญได้อย่างมีแบบแผนและมีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นวิธีออมเงินแบบมนุษย์เงินเดือนที่ช่วยให้คุณสามารถตัดรายจ่ายหรือสิ่งที่ไม่จำเป็นออกได้ ทำให้มีเงินออมหรือเงินเก็บมากขึ้น แถมยังมีความรอบคอบในการใช้จ่ายในครั้งถัดไปอีกด้วย

ตั้งเป้าหมายการออมเงินให้ชัดเจน

• ตั้งเป้าหมายการออมให้ชัดเจน

การตั้งเป้าหมายการออมให้ชัดเจนเป็นสิ่งสำคัญอย่างมาก เพราะจะช่วยให้คุณมีจิตใจที่มุ่งมั่นและมีระเบียบวินัยในการออม ส่งผลให้คุณกลายเป็นคนที่ประสบความสำเร็จในเรื่องของการเงิน โดยเป้าหมายการออมนั้น สามารถแบ่งออกได้เป็นระยะสั้นและระยะยาวหรือตามแต่ละวัตถุประสงค์ เช่น เงื่อนไขเรื่องเวลา และถ้าหากคุณตั้งใจไว้ว่าจะออมเงินให้ได้มากที่สุดภายในระยะเวลาหนึ่งปี ก็จะทำให้คุณมีความตั้งใจอย่างแน่วแน่และทำให้ประสิทธิภาพในการออมเงินสูงขึ้นตามความมุ่งมั่น ที่นอกจากจะทำให้คุณกลายเป็นคนที่มีเป้าหมายชัดเจนแล้ว ยังเป็นการสร้างนิสัยรักในการออมอีกด้วย

เรียนรู้เทคนิคการลงทุนเพื่อให้มีเงินออมสูง และผลตอบแทนดี

• จริงจังไม่รุ่ง มุ่งสายมู

หรือถ้าสายจริงจังไม่รุ่ง ก็อาจจะลองมองหาสายมูมาพึ่งพา เพราะจริงๆ แล้วการหาที่พึ่งทางจิตวิทยาอาจจะช่วยให้คุณสบายใจ หรือสามารถควบคุมตัวเองได้มากขึ้น ไม่ใช่แค่เรื่องงมงาย ฉะนั้นไม่ว่าจะเป็น กระเป๋าตังสีมงคล ไอเทมเรียกดวง สถานที่ไหว้ขอพรสุดจิ๊ด อักษรรูนส์เสริมความมั่งคั่งร่ำรวย หรืออื่นใดก็ตาม อาจจะช่วยคุณได้มากกว่าที่คิด

เรียนรู้เทคนิคการลงทุนอย่างไรให้มีเงินออมสูงและผลตอบแทนดี

นอกจากเคล็ดลับอย่างวิธีออมเงินตามฉบับมนุษย์เงินเดือนแล้ว ยังมีอีกหลายวิธีการที่จะช่วยให้คุณมีเงินออมมากขึ้น เช่น การลงทุน ซึ่งเป็นเทคนิคการออมเงินที่ให้ผลตอบแทนดี ช่วยเพิ่มเงินออมให้สูงขึ้น และไม่จำเป็นต้องใช้เงินในการลงทุนเยอะอีกด้วย

การลงทุน คือ การใช้เงินรูปแบบหนึ่งเพื่อหวังกำไรในอนาคต เป็นวิธีการออมเงินที่ให้ผลตอบแทนสูง แต่ต้องแลกมาด้วยความเสี่ยงที่สูงเช่นกัน ซึ่งแตกต่างไปจากการฝากเงินในรูปแบบของบัญชีออมทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทนต่ำกว่าแต่มีความเสี่ยงน้อยกว่า โดยการลงทุนในปัจจุบันนั้นมีให้เลือกอย่างมากมาย ไม่ว่าจะเป็นกองทุนรวม ตราสารหนี้ ทรัพย์สินที่จับต้องได้ ทรัพย์สินที่จับต้องไม่ได้ หรือการทำประกันในรูปแบบต่างๆ เป็นต้น

• การลงทุนในกองทุนรวม

กองทุนรวม คือ กองทุนที่ถูกจัดตั้งขึ้นโดยมี ‘ผู้จัดการกองทุน’ เป็นผู้ดูแลและช่วยเราในการบริหารเงินที่ใช้ในการลงทุนกับกองทุนนั้นๆ เช่น การนำเงินไปลงทุนในหุ้น ทองคำ ตราสารหนี้ หรืออสังหาริมทัพย์ เป็นต้น เพื่อสร้างผลกำไรและตอบแทนผลประโยชน์ดังกล่าวกลับไปยังผู้ลงทุน ซึ่งผู้ลงทุนไม่จำเป็นต้องใช้เงินจำนวนมากก็สามารถเริ่มต้นลงทุนกับกองทุนต่างๆ ได้ และเมื่อลงทุนในกองทุนนั้นๆ แล้ว ผู้จัดการกองทุนจะดูแลและคอยบริหารกองทุนที่เราลงทุนไป โดยทำการกระจายการลงทุนไปยังทรัพย์สินต่างๆ ซึ่งจะช่วยกระจายความเสี่ยงในการลงทุน อีกทั้งยังมีสภาพคล่องตัวสูงอีกด้วย

• การลงทุนในตราสารหนี้

ตราสารหนี้เป็นหนึ่งในรูปแบบการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนดีและมีความสม่ำเสมอ เหมาะสำหรับใช้เป็นวิธีออมเงินของมนุษย์เงินเดือนที่ต้องการเพิ่มเงินออมจากการลงทุน ทั้งรูปแบบระยะสั้นและระยะยาว โดยตราสารหนี้นั้นเป็นตราสารทางการเงินที่ผู้ซื้อหรือนักลงทุนจะมีสถานะเป็นเจ้าหนี้ ในขณะที่ผู้ออกตราสารหนี้จะมีสถานะเป็นลูกหนี้ ซึ่งจะต้องจ่ายดอกเบี้ยตามระยะเวลาที่กำหนดและจะได้รับเงินคืนเมื่อครบสัญญาเป็นที่เรียบร้อย ซึ่งตราสารหนี้ที่พบส่วนใหญ่นั้นจะเป็นพันธบัตรรัฐบาลหรือหุ้นกู้

วิธีการออมเงินด้วยการลงทุนของใช้

• การลงทุนในของใช้

ในสภาวะที่การลงทุนในตลาดมีความผันผวนและไม่แน่นอนสูง อาจทำให้การลงทุนมีความเสี่ยงได้ ดังนั้น การกระจายความเสี่ยงในการลงทุนไปยังสินทรัพย์อื่นๆ จะทำให้ลดความเสี่ยงต่อการขาดทุนและยังเพิ่มโอกาสหรือต่อยอดไปยังทรัพย์สินอื่นๆ ได้ด้วย ซึ่งการลงทุนในของใช้ อย่างเช่น สินค้าประเภทแบรนด์เนมต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นกระเป๋า รองเท้า นาฬิกา ถือเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับการลงทุนที่น่าสนใจและเป็นที่นิยมอย่างมาก ด้วยลักษณะของสินค้าประเภทดังกล่าวที่ผลิตมาจำนวนจำกัดแต่มีความต้องการสูง จึงทำให้ราคาสินค้าเพิ่มขึ้น ซึ่งสามารถซื้อไว้เพื่อสะสมมูลค่าหรือขายเพื่อสร้างกำไรก็ได้เช่นกัน

• การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์

วิธีออมเงินของมนุษย์เงินเดือนที่ผ่านการทำงานมาอย่างยาวนานจนมีเงินเก็บที่มากพอจำนวนหนึ่งแล้ว อสังหาริมทรัพย์เป็นอีกทางเลือกที่เหมาะแก่การลงทุนเช่นกัน เนื่องจากมูลค่าของอสังหาริมทรัพย์ที่ค่อนข้างสูงแล้ว ยังมีราคาที่ปรับเปลี่ยนไปมาอยู่ตลอดเวลาตามกลไกราคาทางการตลาดด้วย ซึ่งการทำความเข้าใจและศึกษาหาความรู้จึงสำคัญ เพื่อที่จะได้เลือกลงทุนได้ถูกต้องและสามารถเพิ่มมูลค่าได้ด้วยวิธีการต่างๆ เช่น การซื้อเพื่อเก็งกำไรหลังการขาย หรือการซื้อเพื่อปล่อยเช่าและรับผลตอบแทนต่อเนื่องในระยะยาว โดยอสังหาริมทรัพย์ที่คนส่วนใหญ่นิยมซื้อ คือ บ้าน คอนโด และที่ดินเปล่า

• การลงทุนในประกันชีวิต

ยามหนุ่มสาว เราทุกคนต่างมีพลังและสามารถทำงานต่างๆ ด้วยความขยันขันแข็งได้ แต่เมื่อเวลาผ่านไป ร่างกายที่แก่ตัวลงที่มาพร้อมกับอายุที่เพิ่มมากขึ้นอาจเป็นอุปสรรคที่ส่งผลให้การใช้ชีวิตเป็นเรื่องที่ยากลำบาก ดังนั้น การลงทุนในประกันชีวิต จึงเป็นวิธีออมเงินสำหรับมนุษย์เงินเดือนที่สามารถเริ่มต้นได้ตั้งแต่ในวัยทำงาน ซึ่งประกันจะมีให้เลือกมากมายตามวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกันไป เช่น ประกันชีวิตแบบชั่วระยะเวลา หรือประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทนในการลงทุน แถมยังคุ้มครองสุขภาพร่างกายในยามเจ็บป่วยด้วย ส่งผลให้คุณกลายเป็นคนที่มีภูมิคุ้มกันและมีความสุขกับช่วงชีวิตหลังการทำงานอีกด้วย

ข้อดีของการมีเงินออม

ข้อดีของการมีเงินออม

การออมเงินเปรียบเสมือนการมีทุนทรัพย์ เพื่อใช้สำหรับค่าใช้จ่ายในอนาคตที่ไม่แน่นอน โดยข้อดีของการมีเงินออมนั้น คือ เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากปัจจัยต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น เช่น การขาดทุน หรือผลตอบแทนที่ลดน้อยลง ดังนั้น หากเราออมเงินก็จะช่วยให้มีเงินเก็บสะสมเพิ่มขึ้น ทั้งยังเป็นการฝึกนิสัยรักการออมและรู้จักวางแผนการเงิน เพื่อเตรียมความพร้อมในวันข้างหน้าอีกด้วย ซึ่งวิธีออมเงินแบบมนุษย์เงินเดือนนั้นยังช่วยสร้างความมั่นคงทางการเงินให้กับชีวิตอีกด้วย

คนทำงานส่วนใหญ่มักประสบปัญหาเรื่องค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้น เนื่องจากปัจจัยต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นค่าอาหาร ค่าเดินทาง รวมถึงค่าที่พัก และอื่นๆ ที่ทำให้การออมเงินกลายเป็นเรื่องที่ยากขึ้นโดยเฉพาะประเทศไทยที่กำลังเข้าใกล้ทั้งภาวะเงินฝืดและภาวะเงินเฟ้อ ดังนั้น การวางแผนการเงินและการศึกษาหาความรู้ในการลงทุน เป็นการสร้างนิสัยรักการออมและมีเป้าหมายอย่างชัดเจน ซึ่งเป็นอีกหนึ่งวิธีการออมเงินฉบับมนุษย์เงินเดือนที่ทุกคนสามารถเริ่มต้นทำได้แบบง่ายๆ แถมยังทำให้มีการออมเงินมีประสิทธิภาพมากขึ้นและส่งผลให้เงินออมมีจำนวนเพิ่มขึ้นอีกด้วย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

07 ธันวาคม 2566
07 ธันวาคม 2566
04 ธันวาคม 2566
04 ธันวาคม 2566
30 พฤศจิกายน 2566
26 ตุลาคม 2566
26 ตุลาคม 2566

เรายินดีอย่างยิ่งที่ได้แบ่งปันข้อมูลดี ๆ ให้กับคุณ

หากคุณต้องการ เช่าออฟฟิศ สามารถติดต่อเราได้เลย