แชร์ 5 วิธี รับมือกับหัวหน้างาน ถึงจะเห็นต่าง ก็ทำงานด้วยกันได้

ความคิดเห็นที่แตกต่างกัน เป็นสิ่งที่สามารถเกิดขึ้นได้เสมอ โดยเฉพาะการทำงานร่วมกันกับเพื่อนร่วมงาน หรือหัวหน้างาน ซึ่งเหตุการณ์นี้สามารถเกิดขึ้นได้กับทุกคน และไม่ได้หมายความว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นเป็นความขัดแย้งที่แก้ไขไม่ได้ หรือลักษณะของหัวหน้างานที่ไม่ดี จึงทำให้เกิดการขัดแย้งกัน แต่ก่อนที่จะคิดว่าไม่สามารถทำงานร่วมกันได้ ลองใช้วิธีที่ได้รวบรวมมาในบทความนี้ เพื่อรับมือกับการทำงานร่วมกันกับหัวหน้าที่มีความคิดเห็นที่แตกต่าง และช่วยเสริมสร้างศักยภาพในการทำงานของเราให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จะมีวิธีอะไรบ้าง ไปดูกันเลย!

วิธีรับมือกับหัวหน้างานสื่อสารเข้าใจยาก

1. วิธีรับมือกับหัวหน้างานที่ “สื่อสารเข้าใจยาก”

ปัญหาแรกที่หลายๆ คนมักจะเจอในการทำงานมากที่สุด และสามารถเจอได้ทุกที่ และทุกคน คือ การสื่อสารที่เข้าใจยาก และขาดบทสรุปที่ชัดเจน โดยเฉพาะเวลาที่หัวหน้างานมอบหมายงานให้คุณ แต่สื่อสารเข้าใจยาก หรือเรียกง่ายๆ ว่าหัวหน้าสั่งงานไม่รู้เรื่อง จึงทำให้คุณไม่เข้าใจถึงเนื้อหาของงานที่ต้องรับผิดชอบอย่างชัดเจน และส่งผลให้ผลงานของคุณออกมาไม่ตรงกับสิ่งที่หัวหน้าต้องการสื่อสาร และถ้าคุณกำลังเจอกับปัญหานี้ อย่าเพิ่งโทษตัวเอง หรือหัวหน้างานของคุณ แต่ให้ลองหาวิธีคุยกับหัวหน้า เพื่อให้คุณสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด

วิธีแก้: ยืนยันความถูกต้องและความชัดเจนของข้อมูล

วิธีรับมือในการคุยกับหัวหน้างาน คือ การยืนยันข้อมูลที่คุณได้รับฟังมาจากหัวหน้างานอีกครั้ง เพื่อความถูกต้อง ชัดเจน และความเข้าใจที่ตรงกันระหว่างคุณ และหัวหน้างาน ถึงแม้ว่าหัวหน้าของคุณจะสั่งงานไม่รู้เรื่อง แต่คุณก็ต้องทำการสรุป และยืนยันข้อมูลอีกครั้ง โดยไม่ต้องกลัวว่าเนื้อหาที่สรุปนั้นจะถูกต้อง หรือผิด ถ้าหากว่าคุณสรุปข้อมูลผิด หรือไม่สามารถสรุปสิ่งที่หัวหน้าของคุณต้องการสื่อสารได้ ก็จะทำให้หัวหน้าของคุณรู้ว่าความเข้าใจของคุณ และหัวหน้านั้นไม่ตรงกัน ซึ่งถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีที่จะได้ปรับวิธีการสื่อสารให้เข้าใจตรงกันมากขึ้น

เมื่อคุณ และหัวหน้างานเข้าใจในข้อมูลที่ต้องการสื่อสารกันแล้ว คุณอาจทำการจดบันทึกไว้ เพื่อยืนยันสิ่งที่คุณเข้าใจแล้วนำไปยืนยันกับหัวหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรในภายหลังได้ หรืออาจจะขออนุญาตหัวหน้างานอัดเสียงการสนทนาเอาไว้ก็ได้เช่นกัน ซึ่งการจดบันทึก หรือการอัดเสียงนั้นเป็นการบันทึกข้อมูลที่ชัดเจน แถมยังช่วยลดการเข้าใจผิด และช่วยให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้นอีกด้วย

วิธีรับมือกับหัวหน้างานที่ใช้อารมณ์มากกว่าเหตุผล

2. วิธีรับมือเมื่อหัวหน้า “ใช้อารมณ์มากกว่าเหตุผล”

อารมณ์ เป็นสิ่งที่สามารถที่ส่งผลต่อการกระทำ พฤติกรรม หรือกิจกรรมต่างๆ ในชีวิตประจำวันได้ แต่จะกระทบมากน้อยแค่ไหนนั้นขึ้นอยู่กับวิธีการรับมือของแต่ละคนที่แตกต่างกันไป รวมถึงหัวหน้างานของคุณที่อาจจะมีวันที่ไม่สามารถรับมือกับอารมณ์ของตัวเองได้ และอาจนำอารมณ์นั้นมาใช้กับคนภายในทีมในบางครั้ง ดังนั้น คุณจึงควรมีวิธีรับมือกับหัวหน้างาน เพื่อรับมือกับสถานการณ์นี้ และฝึกวุฒิภาวะทางอารมณ์ของคุณเองให้เข้มแข็ง เพื่อให้ตัวเองนั้นสามารถรับมือกับสถานการณ์ทางอารมณ์ที่อาจเกิดขึ้นในภายภาคหน้าได้ดียิ่งขึ้น

วิธีแก้: ไม่เก็บคำพูดแย่ๆ มาคิด และเอาใจเขามาใส่ใจเรา

ถ้าหากคุณจะต้องรายงาน หรือปรึกษางานกับหัวหน้าในขณะที่หัวหน้าไม่สามารถรับมือกับอารมณ์ของตัวเองได้ สิ่งแรกที่คุณต้องทำในการรับมือกับสถานการณ์นี้ คือ “ใจเย็น” โดยคุณต้องคิดไว้เสมอว่าในจะต้องแก้ปัญหาต่างๆ ให้ได้ เพื่อให้การทำงานเป็นไปอย่างราบรื่น เพียงแค่คุณใจเย็น และลองทำความเข้าใจสถานการณ์ที่หัวหน้าของคุณนั้นอาจพบมา หรือเรียกว่าการเอาใจเขามาใส่ใจเรา เพราะว่าพฤติกรรมของหัวหน้างานในลักษณะนี้ไม่ได้หมายความว่าเป็นหัวหน้างานที่ไม่ดี แต่อาจจะมีสถานการณ์ หรือกระบวนการทำงานที่กดดันเกินกว่าที่หัวหน้างานจะรับมือได้ และถ้าหากคุณลองมองในมุมมองนี้ ก็จะทำให้คุณสามารถปล่อยวางความขุ่นเคืองทางอารมณ์ที่คุณได้รับมาจากหัวหน้าได้มากขึ้น และสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างมีความสุข และมีประสิทธิภาพมากขึ้น

วิธีรับมือกับหน้างานที่มอบหมายงานมากเกินกว่าเวลาทำงาน

3. วิธีรับมือเมื่อหัวหน้า “มอบหมายงานมากเกินกว่าเวลาทำงาน”

หลายครั้งที่คุณมีภาระงานที่ต้องรับผิดชอบอย่างมากมาย แต่ว่าหัวหน้าของคุณก็มอบหมายงานอื่นๆ ให้คุณเพิ่มมากขึ้นทั้งๆ ที่งานเดิมยังไม่เสร็จสิ้น ซึ่งอาจเป็นไปได้ว่าหัวหน้าของคุณมีงานที่ต้องรับผิดชอบเป็นจำนวนมากจนต้องมอบหมายให้คุณช่วย เพื่อให้งานเหล่านั้นเสร็จทันเวลา แต่ว่าหัวหน้างานของคุณอาจจะลืมไปว่าคุณก็มีงานที่จะต้องทำเช่นกัน และถ้าหากคุณเจอกับสถานการณ์นี้ก็ควรพยายามระงับความไม่พอใจ และทำความเข้าใจกับสถานการณ์ของหัวหน้าคุณให้มากขึ้น หลังจากนั้นค่อยมาหาวิธีแก้ไข เพื่อไม่ให้เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นซ้ำอีกครั้งในภายภาคหน้า

วิธีแก้: วางแผนการทำงานของตัวเองไว้เสมอ

วิธีรับมือกับหัวหน้างานที่มอบหมายงานมากเกินกว่าเวลาทำงาน คือ การจดแผนงานของคุณที่ระบุไว้ชัดเจนว่า ในขณะนี้คุณมีงานที่ต้องทำทั้งหมดกี่งาน และคุณวางแผนที่จะทำงานเหล่านั้นอย่างไรให้เสร็จสิ้นภายในกำหนด โดยบันทึกการวางแผนงานนี้จะเป็นหลักฐานที่ช่วยยืนยันให้หัวหน้ารับรู้ถึงภาระงานของคุณก่อนที่ที่จะมอบหมายงานเพิ่มเติม แต่ถ้าหากภาระงานที่หัวหน้าต้องการมอบหมายนั้นสำคัญมาก ก็อาจจะทำการพูดคุยกันระหว่างคุณ และหัวหน้าให้ชัดเจนว่ากำหนดวันส่งของงานส่วนอื่นๆ นั้นจะต้องเลื่อนออกไป เพราะจะต้องทำงานที่เพิ่งเพิ่มเข้ามา และเพื่อให้คุณสามารถวางแผน และจัดลำดับความสำคัญของงานในส่วนที่ต้องรับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด

วิธีรับมือกับหัวหน้างานที่มอบหมายงานกระทบกับเวลาส่วนตัว

4. วิธีรับมือเมื่อหัวหน้า “มอบหมายงานกระทบกับเวลาส่วนตัว”

ถ้าหากคุณกำลังเจอกับสถานการณ์ที่ถึงเวลาเลิกงาน หรือหมดเวลาทำงานแล้ว แต่ว่าหัวหน้าของคุณยังคงสั่งงานนอกเวลางาน หรือต้องการคุยเรื่องงานกับคุณ ซึ่งเป็นสถานการณ์ที่อาจจะปฏิเสธยาก หรือไม่สามารถปฏิเสธได้ ดังนั้น คุณจึงควรลองหาทางแก้ไขปัญหาที่สามารถทำให้หัวหน้างานของคุณเลิกสั่งงานนอกเวลางาน เพื่อสุขภาพจิตที่ดี และ Work-life Balance ที่สมดุลของคุณ

วิธีแก้: วางขอบเขตเวลาให้ชัดเจน

ทุกครั้งที่หัวหน้าของคุณสั่งงานนอกเวลา หรือต้องการพูดคุยเรื่องานหลังจากหมดเวลาทำงานแล้ว คุณสามารถแก้ไขปัญหานี้ได้ด้วยการพิจารณาความสำคัญของงานที่ได้รับมอบหมายเป็นอย่างแรก เพราะถ้าหากงานที่คุณกำลังจะได้รับมอบหมายนั้นเกิดจากความผิดพลาดของคุณ ก็ถือว่างานนั้นเป็นความรับผิดชอบของคุณที่จะต้องทำการแก้ไข แต่ถ้าหากงานที่ได้รับมอบหมายนั้นสามารถทำในเวลางานได้ก็ควรทำให้เสร็จสิ้นทันที แต่ถ้าหากไม่สามารถทำให้เสร็จภายในวันนั้น สิ่งที่คุณควรทำ คือ คุยกับหัวหน้างานของคุณถึงการวางขอบเขตเวลาทำงานระหว่างคุณ และหัวหน้าของคุณให้ชัดเจน แต่ถ้าหากหัวหน้าของคุณยังไม่เข้าใจ คุณสามารถแจ้งได้โดยตรงว่างานที่ได้รับมอบหมายนั้นสามารถเริ่มทำได้ในวันถัดไป ซึ่งการสื่อสารกันอย่างชัดเจนจะช่วยให้เกิดความเข้าใจ แถมยังสามารถทำงานร่วมกันได้โดยไม่ลำบากใจอีกด้วย

วิธีรับมือกับหัวหน้าที่ลืมชื่อของเราในงานที่เราทำ

5. วิธีรับมือเมื่อหัวหน้า “ลืมชื่อของเราในงานที่เราทำ”

สถานการณ์ที่หัวหน้างานลืมชื่อของคุณในงานที่คุณนั้นรับผิดชอบอาจเกิดขึ้นไม่บ่อย แต่ว่าสามารถส่งผลกระทบต่อจิตใจของคุณได้ และถ้าหากเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกับคุณ ก็อย่าเพิ่งคิดว่าหัวหน้าของคุณมีเจตนาแอบแฝง หรือไม่เป็นธรรม เพราะว่าการที่ผลงานของคุณไม่มีชื่อคุณนั้นอาจเกิดจากการส่งต่องานที่ผิดพลาด หรือความเข้าใจผิดด้านการประสานงานกับเพื่อนร่วมงานคนอื่นๆ ดังนั้น คุณจึงควรลองหาวิธีแก้ไขปัญหานี้ เพื่อสุขภาพจิตที่ดีของคุณ และบรรยากาศที่ดีในการทำงานร่วมกันกับหัวหน้า และเพื่อนร่วมงานของคุณ

วิธีแก้: จับเข่าพูดคุยกันด้วยดีเมื่อมีการเข้าใจผิด

วิธีรับมือกับหัวหน้างานที่ลืมชื่อของคุณในงานที่คุณทำ คือ การพูดคุยส่วนตัวอย่างตรงไปตรงมาระหว่างคุณ และหัวหน้า ซึ่งเป็นวิธีที่จะช่วยแก้ไขปัญหานี้ได้ โดยการพูดคุยในแต่ละครั้งนั้นคุณอาจจะได้ฟังมุมมองของหัวหน้าคุณ หรือได้รับรู้เหตุการณ์ที่คุณไม่เคยรู้มาก่อน ซึ่งอาจเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดการเข้าใจผิดระหว่างคุณและหัวหน้าของคุณได้

สำหรับชีวิตการทำงานของหลายๆ คน หรือของคุณนั้นอาจจะต้องพบกับความขัดแย้ง หรือเหตุการณ์ที่ทำให้ไม่สบายใจ โดยเหตุการณ์เหล่านั้นอาจเกิดจากหัวหน้าของคุณ หรือเพื่อนร่วมงานคนอื่นๆ ดังนั้น คุณจึงควรรู้ถึงวิธีรับมือกับหัวหน้างาน เพื่อแก้ปัญหาที่คุณจะต้องพบเจอ นอกจากนั้นคุณจะต้องแยกแยะได้ว่าสถานการณ์ไหนที่สามารถรับมือได้ หรือสถานการณ์ไหนที่ทำให้คุณลำบากใจ และเมื่อเจอต้นตอของปัญหาแล้ว ก็พยายามแก้ไข และเข้าใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นให้ได้มากที่สุด เพื่อให้คุณทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และทักษะเหล่านี้ก็จะช่วยให้คุณมีภูมิคุ้มกันกับชีวิตวัยทำงานได้ดียิ่งขึ้นอีกด้วย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

05 กรกฎาคม 2567
05 กรกฎาคม 2567
05 กรกฎาคม 2567
05 กรกฎาคม 2567
05 กรกฎาคม 2567
05 กรกฎาคม 2567

เรายินดีอย่างยิ่งที่ได้แบ่งปันข้อมูลดี ๆ ให้กับคุณ

หากคุณต้องการ เช่าออฟฟิศ สามารถติดต่อเราได้เลย