จุด Pick-up Point คืออะไร

จุด Pick-up Point คืออะไร
อาคาร CW Tower ตระหนักถึงสถานการณ์ COVID-19 ระบาด และใส่ใจถึงความปลอดภัยของผู้เช่าภายในอาคาร จึงจัดจุด Pick-up Point บริเวณชั้น G (บริเวณประตูฝั่งมิตซูบิซิ) ให้กับลูกค้า และผู้มาติดต่อภายนอก เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่กระจายหรือรับเชื้อระหว่างบุคคล
.
โดยจุด Pick-up Point นี้เป็นบริเวณที่อำนวยความสะดวกในการรับ – ส่งเอกสาร, การรับ – ส่งพัสดุและอาหารจากบุคคลภายนอก เพื่อให้ลดความเสี่ยงในการสัมผัสกับบุคคลภายนอกโดยตรง
.
และทั้งนี้เราขอความร่วมมือผู้เช่า ลูกค้า และผู้มาติดต่อทุกท่านให้ปฎิบัติตามมาตรการป้องกันที่อาคารกำหนดไว้ และคอยดูแลสุขภาพ ไม่ชะล่าใจ สวมหน้ากากตลอดเวลา รักษาระยะห่างและล้างมือเป็นประจำ เพื่อให้เราทุกคนปลอดภัยผ่านพ้นวิกฤตินี้ไปได้โดยเร็ว
.

#CWTower #CWTowerGuard #CWPickUpPoint

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

11 พฤษภาคม 2565
11 พฤษภาคม 2565
05 พฤษภาคม 2565
29 เมษายน 2565
29 เมษายน 2565
29 เมษายน 2565