อาคาร CW Tower ห่วงใยผู้เช่าในช่วงสถาณการ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 จึงได้ติดตั้ง “เครื่องฟอกอากาศ UV-C Clean Air” ภายในลิฟต์ทุกตัวในอาคาร จะฟอกอากาศที่หมุนเวียนภายในลิฟต์ตลอดระยะเวลาที่มีผู้ใช้งานลิฟต์ โดยปราศจากจากกลิ่น และสิ่งตกค้าง มั่นใจว่าปลอดภัยต่อผู้เช่าทุกท่าน
.
ด้วยนวัตกรรมที่มีความทันสมัย ปลอดภัยได้รับการรับรองมาตรฐานจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์ และที่สำคัญอาคาร CW Tower ยังเป็นอาคารสำนักงานแห่งแรกของประเทศไทย ที่ติดตั้งเครื่อง UV-C Clean Air อีกด้วย
.
และที่สำคัญเรายังปฏิบัติตามมาตรการดูแลป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 ตามที่ภาครัฐกำหนดอย่างต่อเนื่องและเคร่งครัด
.

#CWTower #CWTowerGuard #UVCCleanAir

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

11 พฤษภาคม 2565
11 พฤษภาคม 2565
05 พฤษภาคม 2565
29 เมษายน 2565
29 เมษายน 2565
29 เมษายน 2565