อาคาร CW Tower ห่วงใยผู้เช่าในช่วงสถาณการ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 จึงได้ติดตั้ง “”เครื่องฆ่าเชื้อ UV-C Clean Car”” ภายในลิฟต์โดยสารทุกตัวในอาคาร ทำลายเชื้อบริเวณผิวสัมสัมผัสได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการฉายรังสียูวีซีทั้งหมดภายในห้องลิฟต์โดยสารเมื่อไม่มีผู้โดยสารอยู่ภายในลิฟต์ ฆ่าเชื้อโรคได้มากกว่า 90% ภายในเวลา 3 นาที ซึ่งไม่ส่งกระทบต่อผู้ใช้งานและไม่มีรังสีตกค้างภายในลิฟต์โดยสาร
.
ด้วยนวัตกรรมที่มีความทันสมัย ปลอดภัยได้รับการรับรองมาตรฐานจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์ และอาคาร CW Tower ยังเป็นอาคารสำนักงานแห่งแรกของประเทศไทย ที่ติดตั้งเครื่อง UV-C Clean Car อีกด้วย
.
และที่สำคัญเรายังปฏิบัติตามมาตรการดูแลป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 ตามที่ภาครัฐกำหนดอย่างต่อเนื่องและเคร่งครัด
.

#CWTower #CWTowerGuard #UVCCleanCar

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

11 พฤษภาคม 2565
11 พฤษภาคม 2565
05 พฤษภาคม 2565
29 เมษายน 2565
29 เมษายน 2565
29 เมษายน 2565