ภาพรวม

อาคารสำนักงานให้เช่า ใจกลางรัชดา

ที่สุดของสำนักงานสมัยใหม่ใจกลางรัชดา สะดวกสบาย ใกล้รถไฟฟ้า ตอบโจทย์ทุกความต้องการของธุรกิจ

วิสัยทัศน์

ด้วยวิสัยทัศน์ผู้นำด้านอาคารสำนักงานให้เช่าในประเทศไทย และความมุ่งมั่นในการเป็นเลิศด้านบริการ ที่ช่วยสนับสนุนการดำเนินธุรกิจและการใช้ชีวิตภายในอาคารสำนักงานใจกลางรัชดาแห่งนี้ CW Tower จึงได้ใช้หลักบริหารอาคารที่มีประสิทธิภาพสูง และมุ่งเน้นปฏิบัติให้อาคารมีความปลอดภัย สะดวก เหมาะสมกับไลฟ์สไตล์สมัยใหม่ และเพียบพร้อมไปด้วยร้านค้า ร้านอาหาร บริการ และสิ่งอำนวยความสะดวกชั้นดีอย่างครบครัน

แนวคิดการออกแบบ

CW Tower เป็นอาคารสำนักงานภายใต้การออกแบบที่สะท้อนถึงความอุดมสมบูรณ์ ความมั่งคั่ง และความยั่งยืน ภายในอาคารมีรายละเอียดการออกแบบที่ละเอียดอ่อน ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความเจริญเติบโต ความงอกงาม และความอบอุ่น ในรูปแบบธรรมชาติ อีกทั้งยังมีการใช้สัญลักษณ์ที่สื่อถึงความศรัทธาและความสวยงาม ทั้งหมดนี้ ก็เพื่อเอื้อให้ธุรกิจ และการใช้ชีวิตภายใต้อาคารสำนักงานใจกลางรัชดาแห่งนี้ สามารถดำเนินไปได้อย่างราบรื่นและเต็มศักยภาพมากที่สุด

แนวคิดการออกแบบ

CW Tower เป็นอาคารสำนักงานภายใต้การออกแบบที่สะท้อนถึงความอุดมสมบูรณ์ ความมั่งคั่ง และความยั่งยืน ภายในอาคารมีรายละเอียดการออกแบบที่ละเอียดอ่อน ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความเจริญเติบโต ความงอกงาม และความอบอุ่น ในรูปแบบธรรมชาติ อีกทั้งยังมีการใช้สัญลักษณ์ที่สื่อถึงความศรัทธาและความสวยงาม ทั้งหมดนี้ ก็เพื่อเอื้อให้ธุรกิจ และการใช้ชีวิตภายใต้อาคารสำนักงานใจกลางรัชดาแห่งนี้ สามารถดำเนินไปได้อย่างราบรื่นและเต็มศักยภาพมากที่สุด

รายละเอียดอาคารสำนักงาน

อาคาร CW Tower อยู่บนถนนรัชดา ใกล้รถไฟฟ้า บนพื้นที่ 7 ไร่ หรือ 12,528 ตารางเมตร มีพื้นที่เช่าสำนักงาน 74,061 ตารางเมตร และพื้นที่รีเทล 6,420 ตารางเมตร แบ่งเป็นทาวเวอร์ เอ 51 ชั้น ทาวเวอร์ บี 46 ชั้น และโพเดียม 6 ชั้น

สิ่งอำนวยความสะดวก

สิ่งอำนวยความสะดวกภายในอาคารสำนักงานให้เช่าใจกลางรัชดาแห่งนี้ ประกอบไปด้วย พื้นที่สวนสีเขียวด้านหน้าอาคาร ระบบรักษาความปลอดภัย พื้นที่อาคารจอดรถความปลอดภัยสูง ลิฟต์โดยสาร พื้นที่ Pick-up point สำหรับการติดต่อส่งสินค้า ร้านค้าร้านบริการต่างๆ อาทิ ร้าน Food Street พื้นที่ห้องประชุมอบรมสัมมนาขนาดใหญ่ของศูนย์ C ASEAN นอกจากนี้ อาคารสำนักงานให้เช่าใจกลางรัชดาแห่งนี้ยังมีการเดินทางที่สะดวกสบาย เพราะอยู่ติดป้ายรถโดยสาร และรถไฟฟ้า MRT สถานีศูนย์วัฒนธรรมฯ

รายละเอียดอาคารสำนักงาน

อาคาร CW Tower อยู่บนถนนรัชดา ใกล้รถไฟฟ้า บนพื้นที่ 7 ไร่ หรือ 12,528 ตารางเมตร มีพื้นที่เช่าสำนักงาน 74,061 ตารางเมตร และพื้นที่รีเทล 6,420 ตารางเมตร แบ่งเป็นทาวเวอร์ เอ 51 ชั้น ทาวเวอร์ บี 46 ชั้น และโพเดียม 6 ชั้น

สิ่งอำนวยความสะดวก

สิ่งอำนวยความสะดวกภายในอาคารสำนักงานให้เช่าใจกลางรัชดาแห่งนี้ ประกอบไปด้วย พื้นที่สวนสีเขียวด้านหน้าอาคาร ระบบรักษาความปลอดภัย พื้นที่อาคารจอดรถความปลอดภัยสูง ลิฟต์โดยสาร พื้นที่ Pick-up point สำหรับการติดต่อส่งสินค้า ร้านค้าร้านบริการต่างๆ อาทิ ร้าน Food Street พื้นที่ห้องประชุมอบรมสัมมนาขนาดใหญ่ของศูนย์ C ASEAN นอกจากนี้ อาคารสำนักงานให้เช่าใจกลางรัชดาแห่งนี้ยังมีการเดินทางที่สะดวกสบาย เพราะอยู่ติดป้ายรถโดยสาร และรถไฟฟ้า MRT สถานีศูนย์วัฒนธรรม

คุณภาพชีวิตที่น่าประทับใจ

CW Tower อาคารสำนักงานให้เช่า ใจกลางรัชดา ได้ให้ความสำคัญกับการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของทุกชีวิตภายในอาคาร ด้วยเหตุนี้ เราจึงพยายามอย่างเต็มที่ ในการทำให้อาคารสำนักงานของเรามีความสะอาด ปลอดภัย ทันสมัย และสะดวกสบาย ด้วยระบบสิ่งอำนวยความสะดวกที่ทันสมัย และมีประสิทธิภาพ

UV-C Clean Car

อาคารสำนักงานแห่งแรกในประเทศไทย 
ที่ติดตั้งอุปกรณ์เครื่องฆ่าเชื้อไวรัส
บริเวณ (UV-C Clean Car) เป็นการฆ่าเชื้อไวรัส โดยการฉายรังสียูวีซีไปยังพื้นผิวสัมผัส
ทั้งหมดภายในห้องลิฟต์โดยสาร เพื่อฆ่าเชื้อโรคได้มากกว่า 90% ภายในระยะเวลา 3 นาที
โดยไม่ส่งผลกระทบต่อผู้ใช้งาน เนื่องจาก
ไม่ทิ้งคราบและไม่มีรังสีตกค้างภายในห้องลิฟต์โดยสาร

UV-C Clean Air

อุปกรณ์เครื่องฟอกอากาศ (UV-C Clean Air) เป็นการฆ่าเชื้อไวรัสโดยการฟอกอากาศ
ที่หมุนเวียนภายในห้องลิฟต์โดยสารทั้งหมด
ด้วยรังสียูวีซี ตลอดระยะเวลาที่มีผู้ใช้งาน
อีกทั้งยังปราศจากกลิ่น และสิ่งตกค้าง
จึงปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน

ลิฟท์โดยสาร

ลิฟต์โดยสาร 34 ตัว ประกอบด้วย Low Zone , High Zone , Mid Zone , Services , Podium , Car lift

ระบบกล้องวงจรปิด

การดูแลระบบกล้อง CCTV
รอบอาคาร 371 จุด
(ระบบ IP Camera)

ระบบความปลอดภัย

เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
จำนวน 46 อัตรา ดูแลความเรียบร้อย และอำนวยความสะดวก ดูแลความปลอดภัยบริเวณอาคารจอดรถทุกวัน
แม่บ้านจำนวน 33 อัตรา  ดูแลความสะอาด และความเรียบร้อยพื้นที่ส่วนกลาง
ของอาคารสำนักงานทั้งทาวเวอร์ เอ
และทาวเวอร์ บี

ระบบที่จอดรถ

บริการพื้นที่จอดรถในอาคารจอดรถ 1,290 คัน และจอดรถมอเตอร์ไซค์ 250 คัน

ระบบแผงกั้นอัตโนมัติ

ระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัย ระบบไอดี การ์ด
ในการ ผ่านเข้า-ออกทั้งหมด
โดยทั้ง ทาวเวอร์ เอ และทาวเวอร์ บี

ทั้ง 2 ทาวเวอร์ มีระบบแผงกั้นอัตโนมัติ (Turnstile) ที่ทันสมัยรวมทั้งสิ้น 11 เลน

Waste Management

บริษัท ซีดับเบิ้ลยู ทาวเวอร์ จำกัด
มุ่งมั่นในการดำเนินงานตามนโยบายการจัดการขยะ และของเสียพร้อมลดปริมาณการเกิดขยะ
และขยะเสียให้น้อยที่สุด โดยมีการนำหลัก การ 3Rs มาใช้ ซึ่งประกอบไปด้วย Reduce ลดสร้างขยะ หันมาใช้วัสดุเป็นมิตร
Reuse ใช้ซ้ำ นำวัสดุ ที่ใช้แล้วมาใช้ซ้ำ
Recycle เก็บ ทิ้ง จัดการ ขยะให้ถูกวิธี เพื่อให้ขยะได้ไปเกิดใหม่อีกทั้งบริษัทฯ ยังมีการจัดโครงการการจัดการขยะให้กับผู้เช่าภายในอาคารร่วมใส่ใจ
สังคมและสิ่งแวดล้อมโดยมีส่วนร่วมตั้งแต่ขั้นตอนการคัดแยก การจัดเก็บ การขนส่ง และการกำจัดนอกจากนี้ บริษัทฯ ร่วมมือกับองค์กร พันธมิตรขนาด ใหญ่ คือ ตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย (SET), บริษัท ไทยเบฟ เวอเรจ รีไซเคิล จำกัด (TBR), บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จํากัด(มหาชน)(SCGP) เพื่อเป้าหมายในการมุ่งเน้นการใช้ทรัพยากร อย่างมีประสิทธิภาพ และลดปริมาณการเกิด ขยะและของเสียให้น้อยที่สุด เพื่อลดผลกระทบที่จะตามมาต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และระบบนิเวศ รวมไปถึงเพื่อสร้างความ ตระหนักรู้จัดทำแนวปฏิบัติที่เหมาะสมในการ ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่ารวมถึงการบริหาร จัดการขยะและของเสียอย่างมีประสิทธิภาพ

Smart Mailroom

Mailroom อัจฉริยะ อำนวยความสะดวกในการรับส่งจดหมายและพัสดุ โดยนำระบบ Smart Mailroom ที่ทันสมัย ผ่านระบบการแจ้งเตือนอัตโนมัติ ไปยัง Email ของผู้เช่า ทั้งยังเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยสำหรับเอกสารสำคัญต่างๆ ด้วยการเข้าถึงผ่านระบบ Keycard

First Aid Room

ห้องปฐมพยาบาล พร้อมการดูแลจากพยาบาลวิชาชีพ เพื่อเป็นสวัสดิการให้กับผู้เช่ากรณีเจ็บป่วยฉุกเฉิน  ซึ่งผู้เช่าสามารถรับคำปรึกษากรณีเกิดการเจ็บป่วยระหว่างการทำงาน พร้อมการปฐมพยาบาลเบื้องต้น

Pick-up Point

พื้นที่สำหรับบริการรับส่งอาหาร พัสดุ และวางบิลรับเช็ค เป็นบริเวณ เพื่อรองรับการติดต่อและการให้บริการระหว่าง พนักงานบริษัทขนส่งพัสดุ ส่งอาหารเอกชน และการบริการสําหรับการวางบิล รับเช็ค เพื่อให้ผู้เช่าได้รับความสะดวก มีความเรียบร้อย และปลอดภัยแบบ Social Distancing

เชื่อมต่อศูนย์การค้าฯ

สะพานลอยเชื่อมต่อกับศูนย์การค้าเดอะ สตรีท รัชดา ศูนย์รวมอาหารเครื่องดื่ม ช้อปปิ้ง ซูเปอร์มาร์เก็ต บริษัทไปรษณีย์และขนส่งพัสดุ พร้อมกิจกรรมหลากหลาย เปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง

สิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน