ประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice)

ประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัว
(Privacy Notice)

ซีดับเบิ้ลยู ทาวเวอร์ จำกัด (“บริษัท”) ใช้คุกกี้บน www.cwtower.com (“เว็บไซต์”) เพื่อเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยให้ท่านได้รับประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ และช่วยให้บริษัทสามารถนำข้อมูลที่ได้ไปวิเคราะห์ปรับปรุงเว็บไซต์ต่อไป

1. คุกกี้คืออะไร

“คุกกี้” คือ ข้อมูลขนาดเล็ก (text file) ซึ่งจัดเก็บไว้ในรูปแบบไฟล์ข้อมูลตัวอักษรที่จะถูกติดตั้ง หรือบันทึกลงบนคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของท่าน ผ่านโปรแกรมการเข้าถึงเว็บไซต์ต่าง ๆ (Web browser) เมื่อท่านได้เข้าชมเว็บไซต์ คุกกี้จะจดจำข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน

2. การใช้งานและประโยชน์ของคุกกี้

บริษัทอาจเก็บรวมรวมข้อมูลบางประการผ่านเทคโนโลยีการใช้คุกกี้ (Cookies) ที่จำเป็นต่อการใช้งานเว็บไซต์โดยอัตโนมัติ โดยคุกกี้ไม่สามารถระบุตัวตนของท่านได้ เพื่อให้เว็บไซต์สามารถทำงานได้เป็นปกติ และปลอดภัย ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อมอบประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ และช่วยให้บริษัทสามารถนำข้อมูลที่ได้ไปพัฒนาปรับปรุงคุณภาพการเข้าชมเว็บไซต์และแอปพลิเคชันต่อไป ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ ข้อมูลการลงชื่อเข้าใช้ (log in) การยืนยันตัวตน หมายเลขไอพี (IP Address) ภาษาที่ใช้สืบค้น เนื้อหาหรือหมวดหมู่ที่เข้าชม พฤติกรรมการสืบค้นทางอินเทอร์เน็ต ข้อมูลเกี่ยวกับวิธีที่ท่านใช้และมีปฏิสัมพันธ์กับโฆษณาหรือบริการออนไลน์ของบริษัท (รวมถึงหน้าเว็บไซต์ที่เข้าชม เนื้อหาที่เข้าชม ลิงก์ที่คลิกหรือฟีเจอร์ที่ใช้) ระยะเวลาและจำนวนครั้งที่ท่านเข้าใช้เว็บไซต์ รวมถึงเว็บไซต์ที่เข้าเยี่ยมชมทั้งก่อนและหลังเว็บไซต์ของบริษัท และรายงานเว็บไซต์ล่ม

3. ประเภทของคุกกี้

เมื่อท่านเข้าชมเว็บไซต์ของบริษัท บริษัทจะใช้งานคุ้กกี้ตามลักษณะของการใช้งาน ดังต่อไปนี้

  1. คุกกี้ที่จำเป็นต่อการใช้งานเว็บไซต์ (Necessary cookies) คือ คุกกี้ที่จำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ให้ทำงานได้ตามปกติ เพื่อให้ท่านสามารถใช้เว็บไซต์ของบริษัทได้อย่างปลอดภัย คุกกี้ประเภทนี้จะถูกลบออก ภายหลังท่านได้ปิดการใช้งานเว็บไซต์
  2. คุกกี้ด้านประสิทธิภาพการทํางานของเว็บไซต์ (Performance cookies) คือ คุกกี้ที่ทำหน้าที่รวบรวมข้อมูล จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์เกี่ยวกับวิธีการเข้าและพฤติกรรมการเยี่ยมชม เพื่อวิเคราะห์และนับจํานวนผู้ใช้งาน รวมถึงพฤติกรรมการเยี่ยมชมเว็บไซต์ของท่าน เพื่อพัฒนาเนื้อหาเว็บไซต์ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของท่าน
  3. คุกกี้เพื่อช่วยในการใช้งาน (Functional Cookies) คือ คุกกี้ที่ทำหน้าที่จดจำข้อมูลบางประการ เมื่อท่านเข้าชมเว็บไซต์ของบริษัท เช่น ข้อมูลการลงทะเบียนหรือ log in ข้อมูลการตั้งค่าหรือตัวเลือกที่ท่านเคยเลือกไว้บนเว็บไซต์ เช่น ภาษาที่แสดงบนเว็บไซต์ เพื่อจดจำการตั้งค่าบนเว็บไซต์ของท่าน โดยไม่ต้องให้ข้อมูลหรือตั้งค่าใหม่ทุกครั้งที่ท่านเข้าใช้เว็บไซต์
  4. คุกกี้เพื่อการโฆษณา (Advertising Cookies) คือ คุกกี้จะทำการเชื่อมโยงกับเว็บไซต์ของผู้ให้บริการภายนอก ซึ่งเก็บข้อมูลการเข้าใช้งานและเนื้อหาหมวดหมู่ของเว็บไซต์ที่ท่านเลือกเยี่ยมเข้าชม เพื่อนำเสนอสินค้าหรือบริการบนเว็บไซต์อื่น ทั้งนี้ หากท่านปิดการใช้งานคุกกี้ประเภทนี้อาจส่งผลให้ท่านไม่ได้รับการเสนอสินค้าหรือบริการบนเว็บไซต์อื่น ๆ ที่อาจสอดคล้องกับความสนใจของท่าน

4. ทางเลือกเกี่ยวกับคุกกี้

ท่านสามารถปฏิเสธหรือปิดการใช้งานคุกกี้แต่ละประเภทได้ตลอดเวลา ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็นต่อการใช้งานเว็บไซต์ (Necessary cookies) โดยเข้าไปที่ “การตั้งค่าคุกกี้” หรือการตั้งค่าในเว็บบราวเซอร์ (web browser) ของท่าน เพื่อระงับการรวบรวมข้อมูลโดยคุกกี้ในอนาคต หากท่านใช้เว็บไซต์โดยไม่ได้ลบหรือปฏิเสธคุกกี้จะถือว่าท่านยินยอมให้บริษัทใช้งานและจัดเก็บคุกกี้ในคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของท่าน

5. การเปลี่ยนแปลงนโยบายการใช้คุกกี้

ประกาศนี้อาจมีอาจมีการทบทวนและการปรับปรุงในอนาคต ตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการ์ณปัจจุบัน ขอแนะนำให้ท่านกลับมาเยี่ยมชมประกาศบนเว็บไซต์นี้เป็นครั้งคราว เพื่อให้ท่านได้ทราบถึงรายละเอียดประกาศที่มีการปรับปรุงดังกล่าว