บริการ

เช่าห้องประชุม สถานที่จัดสัมมนา ใจกลางรัชดา

ห้องประชุมสัมมนาสมัยใหม่ เดินทางสะดวก ติดรถไฟฟ้า พร้อมอุปกรณ์และบริการครบครัน

ห้องประชุมสัมมนาให้เช่า

บริการให้เช่าห้องประชุม และสถานที่จัดสัมมนา ภายในอาคาร CW Tower ด้วยทำเลที่ตั้งบนถนนรัชดา ติดรถไฟฟ้า MRT ศูนย์วัฒนธรรม แขกผู้ร่วมงานประชุมสัมมนาของคุณ จึงสามารถเดินทางได้โดยง่าย นอกจากนี้ สถานที่จัดประชุมสัมมนาใจกลางรัชดาแห่งนี้ ยังสะอาด ปลอดภัย มีความทันสมัย มีอุปกรณ์ครบครัน อีกทั้งยังมีทีมงานมืออาชีพคอยดูแล คุณจึงสามารถมั่นใจหายห่วงได้ ว่าทุกการประชุมและงานสัมมนาสำคัญของคุณ จะดำเนินไปได้อย่างราบรื่น

C asean

ศูนย์ C asean คือกิจการเพื่อสังคม โดยมีวิสัยทัศน์เพื่อการสร้างความร่วมมือและความเชื่อโยงด้านธุรกิจศิลปะ
และวัฒนธรรมในอาเซียนโดยมีพันธกิจหลัก คือ (1) สร้างฐานความรู้ในอาเซียนด้านธุรกิจรุ่นใหม่ ศิลปะ และวัฒนธรรม
(2) สร้างเครือข่ายและกิจกรรมให้กับคนรุ่นใหม่ในอาเซียนเพื่อส่งเสริมให้เป็นพลเมืองอาเซียนที่ดี และ
(3) เป็นพื้นที่เปิดเพื่อกระตุ้นให้เกิดการแบ่งปันแนวคิดระหว่างคนรุ่นใหม่ และเชื่อมต่อประสบการณ์จากภาคเอกชน แหล่งเรียนรู้ต่างๆ
เพื่อให้เกิดการพัฒนาในภูมิภาคอาเชียน

ศูนย์ C asean คือกิจการเพื่อสังคม โดยมีวิสัยทัศน์เพื่อการสร้างความร่วมมือและความเชื่อโยงด้านธุรกิจศิลปะ และวัฒนธรรมในอาเซียนโดยมีพันธกิจหลัก คือ (1) สร้างฐานความรู้ในอาเซียนด้านธุรกิจรุ่นใหม่ ศิลปะ และวัฒนธรรม
(2) สร้างเครือข่ายและกิจกรรมให้กับคนรุ่นใหม่ในอาเซียน
เพื่อส่งเสริมให้เป็นพลเมืองอาเซียนที่ดี และ
(3) เป็นพื้นที่เปิดเพื่อกระตุ้นให้เกิดการแบ่งปันแนวคิดระหว่างคนรุ่นใหม่
และเชื่อมต่อประสบการณ์จากภาคเอกชน แหล่งเรียนรู้ต่างๆ เพื่อให้เกิดการพัฒนาในภูมิภาคอาเชียน www.c-asean.org

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อเราได้ที่