ของกินของใช้กลายเป็นขยะนานแค่ไหนกว่าจะย่อยสลาย

ของกินของใช้กลายเป็นขยะนานแค่ไหนกว่าจะย่อยสลาย
สิ่งเหล่านี้เมื่อแปรสภาพกลายเป็นขยะแล้ว ถ้าใช้เวลาย่อยสลายตามธรรมชาติแล้วนั้น ต้องใช้เวลานานจนน่าตกใจ
.
วัสดุแต่ละประเภทมีข้อดีและข้อเสียแตกต่างกันออกไป อาทิ พลาสติกยืดหยุ่นแข็งแรง แต่ใช้เวลาย่อยสลายนาน ตกค้างสิ่งแวดล้อม อันตรายต่อสัตว์ ขยะธรรมชาติย่อยสลายง่าย ไม่อันตรายต่อสัตว์ แต่หากมากเข้าก็ก่อก๊าซโลกร้อนได้ แก้วอลูมิเนียมใช้พลังงานผลิตเยอะ คงทน ไม่ย่อยสลาย แต่ Recycle ได้เรื่อยๆ เป็นต้น
.
และการแก้ปัญหาที่ถูกวิธีในการลดผลกระทบต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นกับระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อม โดยการทำหลักการ 3R คือ Reduce ลดสร้างขยะ หันใช้วัสดุเป็นมิตร | Reuse ใช้ซ้ำ นำวัสดุที่ใช้แล้วมาใช้ซ้ำ | Recycle เก็บ ทิ้ง จัดการขยะให้ถูกวิธี เพื่อให้ขยะได้ไปเกิดใหม่
.
โดยพวกเราทุกคนจะต้องร่วมมือกันทุกภาคส่วน เพื่อการกำจัดที่ถูกวิธี และมีการพัฒนาการจัดการขยะประเภทต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมที่ดีต่อไปในอนาคต
.

#CWTower #PerksFromTrash

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

15 มีนาคม 2567
12 มีนาคม 2567
12 มีนาคม 2567
05 กุมภาพันธ์ 2567
29 มกราคม 2567
29 มกราคม 2567

เรายินดีอย่างยิ่งที่ได้แบ่งปันข้อมูลดี ๆ ให้กับคุณ

หากคุณต้องการ เช่าออฟฟิศ สามารถติดต่อเราได้เลย