“วิกฤตขยะภัยเงียบใกล้ตัวที่ทุกคนมองข้าม”

“วิกฤตขยะภัยเงียบใกล้ตัวที่ทุกคนมองข้าม”
จากการสรุปปริมาณของขยะที่เพิ่มขึ้นในประเทศไทย ขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นปีละกว่า 27.8 ล้านตัน จากการที่คนหนึ่งคนสร้างขยะ 1.13 กิโลกรัม/วัน และใน 12-13% เป็นขยะพลาสติก
.
และในกรุงเทพมหานคร มีสัดส่วนปริมาณขยะในปี 63 รวม 10,560 ตัน/วัน และหากแบ่งเป็นประเภทขยะพลาสติกทั้งหมด 3,440 ตัน/วัน (คิดเป็น 37% ของปริมาณขยะทั้งหมด 9,370 ตัน/วัน) ใน เม.ย. 63 เพิ่มขึ้นจากปี 62 (2,120 ตันต่อวัน) โดยเพิ่มขึ้น 1,320 ตัน/วัน (เพิ่มขึ้นประมาณ 62 %) ประกอบด้วย ขยะพลาสติกรีไซเคิลได้ 660 ตัน/วัน (19 %) และขยะพลาสติกปนเปื้อน 2,780 ตัน/วัน (81 %) จะเห็นได้ว่าในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด 19 (COVID-19)
.
มีปริมาณขยะพลาสติกปนเปื้อนเพิ่มขึ้น จากช่วงสถานการณ์ปกติ อาจมีสาเหตุมาจากมาตรการอยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ (Work from home) การสั่งสินค้าออนไลน์ รวมถึงการสั่งซื้ออาหาร Delivery ที่เพิ่มขึ้น และขยะที่นำไปรีไซเคิล มีสัดส่วนที่ลดลงจากปกติประมาณ 27 %
.
การคัดแยกขยะจึงเป็นอีกหนึ่งวิธีในการลดปริมาณขยะที่จะส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศ สิ่งแวดล้อม และตัวเราเองในอนาคตอีกด้วย
.

#CWTower #PerksFromTrash #CareTheWhale

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

15 มีนาคม 2567
12 มีนาคม 2567
12 มีนาคม 2567
05 กุมภาพันธ์ 2567
29 มกราคม 2567
29 มกราคม 2567

เรายินดีอย่างยิ่งที่ได้แบ่งปันข้อมูลดี ๆ ให้กับคุณ

หากคุณต้องการ เช่าออฟฟิศ สามารถติดต่อเราได้เลย